Školení trenérů, cvičitelů a činovníků

  Školení Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v...


Naše oddíly

Florbal

Rope Skipping

Badminton

Stolní tenis

Minivolejbal

Volejbal ženy

Kulturistika

Mažoretky

Sálová kopaná

Všestrannost